EnergiPakken


Redskaber som giver dig mere (og bedre) energi i din hverdag

Jeg har lavet EnergiPakken med afsæt i min specialviden om behandling af mennesker med kronisk samt livstruende sygdom og mennesker ramt af massive belastnings-symptomer/stress.

Jeg har blandt andet arbejdet tre år på Sclerosehospitalerne Danmark og to år på Aarhus Universitetshospital med specialiseret palliativ behandlingsindsats (det vil sige med pårørende og mennesker, som skal dø af deres sygdom).  

 

EnergiPakken er en konkret og lettilgængelig redskabsmanual, som giver dig effektive og enkle redskaber, så du kan optimere din energiforvaltning. Den er lavet til dig, som er træt og mangler energi - uanset om årsagen til din træthed er sygdom, skilsmisse, tab og sorg, depression, afskedigelse, mobning, søvnproblemer eller længerevarende belastningers stressende effekt på din krop og sind.

 

Øvelserne i EnergiPakken kan bruges som et supplement til terapi, men de kan også udføres uden terapeutiske samtaler: Fordi de er enkle og effektive!

 

EnergiPakken er inddelt i 4 hovedområder, som handler om først at lære dit reelle energiniveau og svingninger at kende, dernæst at begynde at prioritere og strukturere den energi, som du har, kombineret med hvordan du plejer din energi. Slutteligt afrundes EnergiPakken med øvelser, som skal hjælpe dig med rent faktisk at bruge redskaberne.

 

EnergiPakken består konkret af 12 redskaber i form af øvelser, refleksioner, praktiske værktøjer, skriveøvelser og tips:

 

     1. Lær din energi at kende:

 

 • ’Ske-teorien’ er en fortælling, som har til formål at øge din forståelse af nødvendigheden af prioritering i din hverdag.

 

 • ’1-10’ er et enkelt redskab i form at et spørgsmål, som hjælper dig med at mærke, hvordan du egentlig og mere præcist har det.

 

 • ’Bliv i nu’et’ er en mindfulness-øvelse, som hjælper dig med at mærke dig selv.

 

 • ’Energibatteriet’ er et redskab i form af en metafor, som hjælper dig med at forstå, hvad der giver og tager din energi i hverdagen.

 

 • ’Energi-Dagbog’ er et konkret redskab, som hjælper dig med at få overblik over hvordan din energi har det – både på dagsbasis, månedsbasis og årsbasis.

 

     2. Planlæg og prioriter din energi:

 

 • ’Ugeskema’ er et konkret redskab som hjælper dig med at få overblik og struktur på din tid, så du minimierer risikoen fr at overforbruge energi, du reelt ikke har.

 

 • ’Time-management’ er et lavpraktisk tip til, hvordan du sparer energi i hverdagens aktiviteter.

 

 • ’Mental fleksibilitet’ er en mental øvelse i at omstille dig, hvis du har det svært.

 

     3. Plej din energi:

 

 • ’Hold (de rigtige) pauser’ er et redskab, som hjælper dig med at forstå hvilken type pause, der virker bedst for dig – og hvilke der ikke gør.

 

 • ’Taknemmeligheds-dagbog’ er et konkret redskab, som hjælper dig til at dyrke følelsen af taknemmelighed, fordi det er der evidens for forøger din energi.


     4. Overvind dine benspænd:

 

 • ’Oversprings-tanker’ øger din forståelse for, hvordan du kan spænde ben for at mærke, hvordan du egentlig har det og derfor ikke kan passe ordentligt på din energi – og dermed ikke få glæde af EnergiPakkens redskaber!

 

 • ’Det mindste skridt i den rigtige retning’ er en øvelse, som hjælper dig med at sætte et realistisk mål for at få mere energi i hverdagen, så du starter med at passe bedre på dig selv lige nu!

 

Når du arbejder med øvelserne i denne pakke, så sparer du både tid og penge, da ikke al terapi behøver foregå hos en terapeut.