Terapeutisk tilgang

"Takket være de redskaber, Hannah bragte på banen allerede i vores første samtale, fik jeg på overraskende kort tid styr på mine bekymringer og fandt ud af, hvordan jeg effektivt kunne arbejde med dem og få dem til at fylde langt mindre i mit liv."

Tidligere klient Trine

Jeg arbejder grundlæggende ressource-fokuseret og eklektisk, hvilket vil sige, at jeg altid har øje for de ressourcer, som du har til rådighed og skræddersyr derudfra samtalerne til dig, så du oplever størst muligt udbytte og mening.


Min terapeutiske tilgang - både i individuelle og parterapeutiske forløb - er evidensbaseret, det vil sige, at forskning har vist, at disse tilgange er effektive til behandling af en lang række psykologiske problemstillinger som angst, depression og stress samt parrelations-problemer. Metoderne medvirker til personlig udvikling og bidrager til øget livskvalitet ved at skabe nye forståelsesrammer og handlemuligheder.


Nedenfor er de overordnede terapeutiske tilgange og forståelsesrammer, som jeg anvender for at hjælpe dig videre, nærmere beskrevet:


  • Positiv Psykologi: En tilgang med fokus på trivsel og det meningsfulde, fremadrettede, potentiale- og ressourceorienterede i menneskets psyke.
  • ACT (Acceptance Commitment Therapy): En terapeutisk tilgang med fokus på at styrke din evne til at  håndtere svære følelser og vilkår i dit liv, som ikke kan ændres. Der arbejdes samtidig med konkrete værktøjer, som støtter dig i at handle i overensstemmelse med dine værdier og opnå det, som dybest set ønsker.
  • CFT (Compassion Focused Therapy): Formålet er at styrke din indre mildhed, overbærenhed og tålmodighed med dig selv og andre. så du kan handle i større overensstemmelse med dine værdier. Igennem blandt andet visualiseringer styrkes din kontakt til din selvomsorg.
  • KAT (Kognitiv Adfærdsterapi Terapi): Formålet er at tydeliggøre og ændre dine uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre i dybden, for at styrke de tanker og den adfærd, som støtter dig i at leve det liv, som du inderst inde ønsker. Du vil ofte få konkrete opgaver med hjem mellem samtalerne. Kognitiv terapi kan med fordel benyttes, hvis du f.eks. har lavt selvværd eller lider af angst eller depression
  • Mindfulness: Du trænes i at opnå kontakt med det sted inde i dig, hvor der er dyb ro. Et sted hvor du ikke er optaget af at dømme dig selv eller andre, eller bekymrer dig om for eksempel ikke at kunne nok. Du bliver bedre til at håndtere dit sind, så det ikke håndterer dig.
  • Eksistentiel terapi: Formålet er at styrke din evne til at håndtere svære livsvilkår som for eksempel død, skilsmisse eller sygdom. Du kan hverken ændre på det, som livet allerede har budt dig, eller det som livet udfordrer dig med lige nu, men du kan lære af det. Du kan udvikle og styrke din evne til at bære det svære i dit liv, så det bliver lettere. Det er en proces, som kræver bevidsthed, nærvær, egenomsorg og aktive valg.
  • Hypnoterapi og IFS (Internal Family Systems): Formålet er at ændre dine uhensigtsmæssige tanke-, føle- og handlemønstre i en tilstand af dyb afspænding, hvor vi kan arbejde med at visualisere og mærke det, som du længes efter. Det kan for eksempel være mere ro under eksamen, mere ro i sociale sammenhænge eller mere ro efter et tab af en, som du har kær. Du kan også arbejde med tidlige traumer og svigt, som stadig påvirker dig ved at arbejde med forskellige dele af dig for eksempel yngre dele.
  • Psykodynamisk terapi: Formålet er at tydeliggøre og ændre dine uhensigtsmæssige, automatiske tanke og adfærdsmønstre, som du har med dig fra din barndom, og som påvirker din hverdag uhensigtsmæssigt. At få øje på, hvorfor du handler, som du gør, gør det nemmere for dig at skabe forandring.
  • Åndedrætsterapi: Formålet er at undersøge og frigive psykisk spænding, som har sat sig som fysiske spændingsmønstre i din krop. Der arbejdes blandt andet med åndedrætsøvelser og fysiske øvelser.

     NYHED I WEBSHOPPEN!


'KærlighedsPakken'

Parterapeutiske redskaber som gør en forskel - også uden en parterapeut!


Effektiv parterapi


Kontakt os i dag - de fleste par venter for længe. 

Stressbehandling


Psykologerne Skanderborg tilbyder specialiseret og systematisk stressbehandling.